Betalingsanmerkning og refinansiering i Norge

2014-12-07

Det kan være at det oppleves som svært vanskelig å få refinansiert flere små lån hvis man allerede har vært så uheldig å få en eller flere betalingsanmerkninger. Dette er ikke fordi bankene ikke ønsker å hjelpe låntakeren, men fordi det stilles svært strenge krav også til bankene når de skal låne ut penger uten sikkerhet. Betalingsanmerkning og refinansiering kan derfor oppleves som vanskelig og frustrerende, men det er langt fra umulig å finne en god løsning. Det finnes flere banker på internett som veldig gjerne ønsker å hjelpe med refinansiering selv om man har opptil flere betalingsanmerkninger. Det som blir viktig for bankene er da og vurdere din fremtidige evne til en nedbetalingsplan.

Betalingsanmerkning og refinansiering

Betalingsanmerkning og refinansiering er derfor fullt gjennomførbart, og en refinansiering vil kanskje være nettopp den løsningen som gjør at man slipper flere betalingsanmerkninger i fremtiden, og ikke minst at en får en bedre og mer oversiktlig økonomi. Er man først kommet inn i slitsom økonomisk situasjon hvor det allerede er kommet en eller flere anmerkninger, så kan lettelsen være stor når man får refinansiert og ser en løsning på problemene.

Betalingsanmerkning og refinansiering kan derfor bli en svært god løsning, og anmerkningene vil etter hvert forsvinne når man overholder betalingsløsningen som en refinansiering gir.