Kredittopplysning og refinansiering

2014-12-07

Refinansiering av små lån eller kredittkortgjeld er i dag svært vanlig å gjøre for å få samlet flere små lån til ett felles lån. Noe som kan være svært lønnsomt for de fleste privatøkonomier. Og ikke minst så gir det ofte mer penger på kontoen hver måned. For å få godkjent en refinansiering av flere små lån eller kreditkortgjeld blir det først gjennomført en kredittvurdering av låntakeren.

Kredittopplysning og refinansiering henger derfor sammen. Opplysningen som blir innhentet forteller banken om hva låntakeren har av eventuelle betalingsanmerkninger. En kredittvurdering er svært viktig for banken for at de skal kunne danne seg et bilde av låntakeren og hvilke forventninger banken vil kunne ha til låntakerens tilbakebetalingsevnene.

Kredittverdig

Det brukes systemer som er utviklet for å regne ut hvor kredittverdig du er. Det er svært vanlig at kredittopplysning og refinansiering blir utført på nett - ofte både søker man om refinansiering online og man får svar online. Selve kredittvurderingen blir gjort uten at låntaker får beskjed om det før etter at vurderingen er gjennomført. Da kommer det gjerne et brev i posten fra det firmaet som har gjort vurderingen. Kredittopplysning og refinansiering henger derfor sammen i avgjørelsen for din søknad om refinansiering.